Ὀργάνωση τῆς ἀκροδεξιᾶς

Ἡ ἀποκάλυψη τῶν μυστικῶν μεθόδων ὀργανώσεως τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ τῶν ναζιστικῶν συμβόλων ὁδηγεῖ τοὺς ἀνακριτὲς στὴν ἄσκηση νέων κατηγοριῶν ἐναντίον τῶν ἡγετῶν της∙ ἡ ἀποκάλυψη ἔγινε, διότι ἡ Ἀστυνομία πέτυχε καὶ ἀνέσυρε ὅλα τὰ διαγραφέντα ἀρχεῖα στοὺς ὑπολογιστὲς ποὺ εἶχαν στὰ σπίτια τους καὶ στὰ γραφεῖα τους∙ Τὸ ὑλικὸ εἶναι πάρα πολὺ καὶ ἡ μελέτη του συνεχίζεται, πρὶν καταλήξουν οἱ δικαστὲς στὶς ἀκριβεῖς κατηγορίες∙ ἀποδεικνύεται ὅτι σκοπός τους ἦταν ἡ ἀνατροπὴ τοῦ πολιτεύματος καὶ ἡ ἐπιβολὴ δικτατορίας ναζιστικοῦ τύπου, μὲ τὴν προγραφὴ καὶ ἐκτέλεση ὅλων ὅσων θεωροῦσαν ὡς ἀντιπάλους των. Ὁπωσδήποτε ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλες συλλήψεις, βουλευτῶν καὶ στελεχῶν, τὰ ὁποῖα εἶχαν ἡγετικὲς θέσεις στὴν ὀργάνωσή τους.