Πώληση Ἀστέρα Βουλιαγμένης

Τὸ συγκρότημα τοῦ Ἀστέρα τῆς Βουλιαγμένης κατοχυρώνεται στὸ συγκρότημα Jermyn, στὸ ὁποῖο μετέχουν τὸ Ἀμποῦ Ντάμπι, τὸ Ντουμπάι, τὸ Κουβέιτ καὶ ὁ τουρκικὸς ὅμιλος Dogus, μὲ 15%∙ τὸ συγκρότημα αὐτὸ ἔδωσε τὸ ὑψηλότερο τίμημα, 400 ἑκατομμυρίων εὐρώ, ἐνῶ τὸ δεύτερο ἀκολουθοῦσε μὲ 250. Προχθὲς τὸ βράδυ ἄνοιξε τὸ ΤΑΙΠΕΔ τὶς προσφορὲς καὶ ἔκανε τὴν ἀξιολόγησή τους∙ εἶναι μεγάλο τὸ βῆμα γιὰ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις στὴν χώρα μας, τόσο γιὰ λόγους ψυχολογικούς, διότι δείχνει ὅτι τηρεῖ τὶς δεσμεύσεις της, ὅσο καὶ ταμιευτικούς, διότι δὲν εἶναι μικρὸ τὸ ποσὸ ποὺ θὰ εἰσπράξουν τὸ δημόσιο καὶ ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα. Μὲ τὴν πώληση αὐτὴ καλύπτουμε μεγάλο μέρος τῶν πωλήσεων γιὰ τὸ 2013.