ΗΠΑ καὶ Τζένεραλ Μότορς

Τὸ ἀμερικανικὸ Θησαυροφυλάκιο ἀνακοίνωσε ὅτι πουλάει τὰ 49,5 δις δολλάρια μετοχὲς τῆς Τζένεραλ Μότορς, ἀντὶ 39 δις καὶ ἀποδεσμεύεται πλήρως ἀπ’ τὴν μεγαλύτερη αὐτοκινητοβιομηχανία τῆς χώρας∙ τὸ δημόσιο εἶχε ἀποκτήσει τὸ 61% τῶν μετοχῶν, ὅταν τὸ 2008-09 εἶχε προσφέρει τὰ 49,5 δις στὴν Τζένεραλ Μότορς πρὸς ἀποφυγὴν τῆς χρεωκοπίας της ἐξ αἰτίας τῆς κρίσεως τῶν τοξικῶν ὁμολόγων, στὰ πλαίσια τῆς ὁποίας εἶχε βοηθήσει καὶ τὶς ἄλλες δύο αὐτοκινητοβιομηχανίες. Φέτος οἱ πωλήσεις ἀμερικανικῶν αὐτοκινήτων ἔχουν αὐξηθεῖ σημαντικὰ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ ἔχουν ἀνεβεῖ οἱ μετοχές τους στὸ Χρηματιστήριο∙ τώρα εἶναι τὸ δημόσιο σὲ πολὺ δύσκολη θέση καὶ πουλάει τὶς μετοχὲς μὲ ζημία 20% περίπου, πρὸς ἀποφυγὴν τῆς δικῆς του χρεωκοπίας. Ἡ πώληση αὐτὴ δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὴν χρεωκοπία τοῦ Ντητρόιτ, ἕδρας τῆς ἀμερικανικῆς αὐτοκινητοβιομηχανίας ἄλλωατε∙ βρίσκεται στὴ χειρότερη κατάσταση ἀπὸ ὅλες τὶς πόλεις τῆς χώρας.