Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀνάμικτες τάσεις συνεχίσθηκαν καὶ χθὲς σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο, καθὼς ἀναμένονται ἀποφάσεις γιὰ τὴν οἰκονομικὴ πολιτική τους στὴν Εὐρωζώνη καὶ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,3763 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε τὸ ἴδιο στὰ 141,3755 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1254,75, καὶ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 109,77. Οἱ ἐπενδυτὲς βρίσκονται σὲ θέση ἀναμονῆς στὴ Δὐση, ἐνῶ στὴν Ἀσία ἐπηρεάζονται ἀπ’ τὴν ἀναταραχὴ στὴν Ταϋλάνδη καὶ στὴν Σιγκαπούρη, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐπεκτάσεως τοῦ κινεζικοῦ ἐναερίου χώρου, μὲ μικροεντάσεις μεταξὺ Πεκίνου, Τόκυο καὶ Σεούλ∙ ἀντιθέτως τὰ νέα ἀπ΄ τὴν κινεζικὴ οἰκονομία εἶναι καλά, μὲ τὴν αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν καὶ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν συναλλαγῶν, τὰ ὁποῖα ἀντισταθμίζουν σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν στασιμότητα στὴν ἄνοδο τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς. Ἡ πώληση τῶν μετοχῶν τῆς Τζένεραλ Μότορς ἀπ’ τὸ ἀμερικανικὸ θησαυροφυλάκιο δὲν θεωρήθηκε καλὸς οἰωνὸς στὶς ἀγορές, διότι ἐκτιμήθηκε ἔνδειξη σαφοῦς ἀδυναμίας του.