Κατὰ τῶν παρακολουθήσεων

Οἱ ὀκτὼ μεγαλύτερες ἑταιρεῖες τῆς διαδικτυακῆς ἐπικοινωνίας, μὲ ἐπιστολή τους πρὸς τὴν ἀμερικανικὴ κυβέρνηση, ἐκφράζουν τὴν ἔντονη ἀντίθεσή τους στὶς παρακολουθήσεις τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας καὶ ζητοῦν τὴν ἀνάθεση τοῦ ἐλέγχου τοῦ διαδικτύου σὲ διεθνῆ ὀργανισμό∙ οἱ ἑταιρεῖες, ὅσο κι ἂν συνεργάστηκαν ἢ ἀνέχθηκαν τὶς παρακολουθήσεις παλαιότερα, τώρα ἐπιθυμοῦν προβάλλειν στὴν διεθνῆ κοινὴ γνώμη κυρίως, ὅτι εἶναι καὶ αὐτὲς κατὰ τῶν παρανόμων καὶ ἀντιδημοκρατικῶν ἐνεργειῶν τῶν ἀμερικανικῶν ἀρχῶν, διότι πιστεύουν ὅτι ἔτσι ἔχουν τὴν δυνατότητα ἀποκαταστάσεως τοῦ κύρους τους. Ἄλλωστε ὁ ἀνταγωνισμὸς ἀπ’ τὶς νέες ἑταιρεῖες, εὐρωπαϊκές, κινεζικὲς καὶ ἰνδικές, εἶναι ἔντονος καὶ ἡ μετάβαση τῶν πελατῶν σὲ ἄλλον πάροχο πολὺ εὔκολη∙ ἡ κριτικὴ αὐτὴ ἐνισχύει ἐπίσης τὰ ἐπιχειρήματα τῶν τρίτων, γιὰ τὴν σύσταση ἀνεξαρτήτων διεθνῶν ἀρχῶν.