Λαγκάρντ, ὁμολογία ἀποτυχίας γιὰ Ἑλλάδα

Ἡ Κριστὶν Λαγκὰρντ ὁμολόγησε, ἐπισήμως πλέον στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, ὅτι ἦταν λάθος ἀπ’ τὴν ἀρχὴ οἱ ἐκτιμήσεις τους γιὰ τὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν πολιτικὴ τῆς αὐστηροτάτης λιτότητος∙ προχώρησε ὅμως σὲ ἕνα ἀκόμη βῆμα, λέγοντας ὅτι καὶ ἂν γνώριζαν τὶς συνέπειες, πάλι τὴν ἴδια πολιτικὴ θὰ ἀκολουθοῦσαν. Δηλαδή, παραδέχεται ὅτι τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο δὲν διαθέτει ἄλλη πολιτική, καὶ ὅτι, ὅπου παρεμβαίνει, ἐπιβάλλει τὴν ἰσοπεδωτικὴ λιτότητα∙ τὸ ἐρώτημα εἶναι πλέον σαφές, ἀφοῦ δὲν ἔχουν ἄλλη πολιτική, τότε γιατὶ παρεμβαίνουν στοὺς λαούς; Γιὰ νὰ τοὺς ὁδηγοῦν στὴν μαζικὴ αὐτοκτονία; Τὸ αἴτημα ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα, πρῶτον νὰ μαζέψουν τοὺς χαρτογακάδες τους καὶ δεύτερον νὰ ἀφήσουν τοὺς Ἕλληνες ἐλεύθερους στὸ φιλότιμό τους. Μόνο τὴν πληρωμὴ γιὰ τὰ λάθη περιμένουμε.