Ἐντατικὲς διαβουλεύσεις

Οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα συνεχίζονται κανονικὰ γιὰ τὴν ἔγκριση τῆς δόσεως μέσα στὸ μῆνα∙ τὰ προβλήματα δὲν εἶναι ἰδιαίτερα δύσκολα, ἀλλὰ εἶναι περισσότερο τυπικά, διότι οἱ ἐκπρόσωποί της, καὶ περισσότερο ὁ Πὼλ Τόμσεν, δυσκολεύεται πολὺ νὰ ἀντιληφθεῖ τὸ πῶς ἐπέτυχε ἡ χώρα μας πρωτογενὲς πλεόνασμα, καὶ μάλιστα τόσο μεγάλο, ὅταν οἱ ἐκτιμήσεις τῶν χαρτογιακάδων τὸ προέβλεπαν γιὰ τὸ ἑπόμενο ἔτος∙ καταλαβαίνουν τόσο ἀπὸ ἑλληνικὴ οἰκονομία, ὅσο καὶ στὶς πρὸ τετραετίας προβλέψεις τους, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν καταβύθιση τῆς χώρας στὴν πρωτοφανῆ ὕφεση καὶ τὴν ἐκρηκτικὴ ἀνεργία. Τὸ πρόβλημα δὲν ἀφορᾶ αὐτούς, διότι δὲν γνωρίζουν τὸ τί σημαίνει φιλότιμο, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ μαγικὸ κλειδὶ γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας μας ἀπ’ αὐτὸν τὸν μῆνα∙ ὁ πρωθυπουργὸς δὲν πρόκειται νὰ ὑποχωρήσει, οὔτε φυσικὰ ἡ κυβέρνηση, ἀλλὰ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν τὴν ἴδια ἄποψη. Ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας εἶναι τὸ κριτήριο.