Παραπομπὴ ἑτέρου ὑπουργοῦ

Ὁ Γιάννος Παπαντωνίου καλεῖται σὲ ἀπολογία ἀπ’ τὸν εἰσαγγελέα, γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς φορολογικῆς του ἀπάτης∙ ὅταν δημοσιεύθηκαν γιὰ πρώτη φορὰ οἱ πληροφορίες ἀπειλοῦσε θεοὺς καὶ δαίμονες, μὲ μηνύσεις καὶ ἄλλα, ἐνῶ τὰ παρέπεμπε ὅλα στὴν σύζυγό του∙ τώρα σιωπᾶ μεγαλοπρεπῶς καὶ ἐνίοτε καὶ ποῦ ἐπικρίνει τὴν κυβέρνηση γιὰ τὴν οἰκονομική της πολιτική. Ὁ εἰσαγγελέας θὰ κρίνει γιὰ τὴν ὑπόθεση αὐτή, ἀλλὰ ὁ ἴδιος δὲν μᾶς λέει τίποτε γιὰ τὰ δάνεια ποὺ συνομολογοῦσε ὡς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν∙ οἱ κερδοσκόποι ὁμολογοῦν ὅτι ἦταν λίαν ἐποιβαρεῖς οἰ ὅροι, γιὰ ἐκεῖνο τῶν δεκαπέντε δις εὐρὼ μὲ τὴν Goldman Sachs καὶ ἐπιτόκια γύρω στὸ 10% ἢ καὶ περισσότερο. Αὐτὰ πέραν τῶν ὑποβρυχίων.