Γαλλία σὲ Κεντρικὴ Ἀφρικὴ

Ἡ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση τῆς Γαλλίας στὴν δημοκρατία τῆς Κεντρικῆς Ἀφρικῆς προχωράει μὲ ἐπιτυχία, ἀλλὰ ἔχει καὶ τοὺς δύο πρὠτους Γάλλους στρατιῶτες νεκρούς∙ τὸ Παρίσι ἔχει ἐξασφαλίσει τὴν ἐντολὴ τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας γιὰ τὴν ἐπιχείρηση, τὴν ἐπμελητειακὴ ὑποστήριξη σὲ ὑλικὸ τῆς Γερμανίας καὶ ἄλλων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν καὶ τῶν Ἡωμένων Πολιτειῶν γιὰ τὴν ἀερομεταφορὰ στρατευμάτων ἄλλων ἀφρικανικῶν χωρῶν. Στὴν φτωχὴ ἀφρικανικὴ χώρα ἰσλαμιστὲς ἀντάρτες ἀνέτρεψαν τὸν πρόεδρο καὶ ἐπιδόθηκαν σὲ ὄργιο σφαγῶν τῆς χριαστιανικῆς πλειοψηφίας∙ ἡ Γαλλία ἐπενέβη στὴν πρώην ἀποικία της, ὅπως ἔκανε πέρυσι τὴν Ἄνοιξη μὲ ἐπιτυχία στὸ Μαλί. Ἤδη ἀποστέλλουν ἐνισχύσεις ἡ Μπουροῦντι καὶ ἡ ΝότιοςἈφρική, ἀλλὰ οἱ μάχες συνεχίζονται στὴν ἀχανῆ χώρα. Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, πέραν τῆς στρατηγικῆς ἐπιλογῆς, ἐνδιαφέρεται καὶ γιὰ τὴν ἀνάκτηση τοῦ κύρους του στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας∙ ἐὰν ἐπιτύχει ὁπωσδήποτε θὰ ἀνακτήσει μέρος τουλάχιστον τῆς καταποντισθείσης δημοτικότητός του. Πολλὰ παίζονται.