ΗΠΑ, οἰκονομικὴ συμφωνία

Σὲ συμφωνία κατέληξαν οἱ ἡγεσίες Δημοκρατικῶν καὶ Ρεπουμπλικανῶν στὴν Οὐάσιγκτον γιὰ τὸ θέμα τῆς αὐξήσεως τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ χρέους∙ ἐὰν ἡ συμφωνία ἐγκριθεῖ ἀπ’ τὴν Γερουσία καὶ τὴν Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων, τότε ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ τὴν ἔγκριση τοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς χώρας τὸν ἑπόμενο μῆνα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν χάραξη νέας οἰκονομικῆς πολιτικῆς. Ἡ συμφωνία προβλέπει διετῆ περίοδο αὐξήσεως τοῦ χρέους, ὁπότε στὴν πράξη καλύπτει ὁλόκληρο τὸν χρόνο τῆς δευτέρας θητείας τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα∙ ἄλλωστε ἀναλαμβάνει τὰ καθήκοντά της καὶ ἡ πρόεδρος τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου καὶ ἔχει τὴν ἄνεση τῆς ἐφαρμογῆς τῆς πολιτικῆς της. Ἡ ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς εἶναι τὸ κύριο πρόβλημα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, διότι οἱ ἔγκυροι ἀναλυτὲς διαπιστώνουν τὴν ἀντίφαση μεταξὺ τῆς ἀνόδου στὴ Γουὼλ Στρὴτ καὶ τῆς δυσπραξίας στὶς πολιτεῖες καὶ στοὺς δήμους σὲ ἀποκορύφωση∙ τὸ Ντητρόιτ ἐπισημαίνουν δὲν ἀποτελεῖ ἐξαίρεση, παρὰ τὸν κανόνα.