Οὐκρανία, πόλεμος νεύρων

Σὲ πόλεμο νεύρων τῶν διαδηλωτῶν καὶ τῆς Ἀστυνομίας ἐξελίσσονται τὰ ἐσωτερικὰ τῆς Οὐκρανίας∙ στὴν πλατεῖα Ἀνεξαρτησίας ἔχουν παραμείνει λίγες ἑκατοντάδες διαδηλωτὲς καὶ οἱ ἀστυνομικοὶ παίζουν μαζί τους, ἀπωθώντας τους καὶ ὑποχωρώντας. Ἡ συγκέντρωση ἑκατοντάδων χιλιάδων δὲν ἐπετεύχθη, ὅπως εἶχε γίνει τὸ 2004, μὲ τὴν ἔξωθεν βοήθεια ἐπίσης, ὁπότε ἐκφυλίζονται οἱ διαδηλώσεις καὶ οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὶς Βρυξέλλες ὁμοίως∙ ὁ Βίκτωρ Νικήτοβιτς κέρδισε τὶς ἐνυπώσεις, στὴν συνάντησή του μὲ τοὺς τρεῖς πρώην προέδρους, καθὼς ἀποδεικνύεται ὅτι τὸ κίνημα τοῦ εὐρωπαϊσμοῦ δὲν ἔχει ἀπήχηση στὸν οὐκρανικὸ λαό, διότι οὔτε ἀπ’ τὶς δυτικὲς καὶ καθολικὲς ἐπαρχίες δὲν ὑπάρχει ἀνταπόκριση. Ἀντιθέτως οἱ ἀνατολικὲς καὶ ρωσόφωνες περιοχὲς στηρίζουν τὸν πρόεδρο στὴν πολιτική του προσεγγίσεως τῆς Μόσχας∙ διαθέτουν τὸν πλοῦτο καὶ τὴν δύναμη.