Παρεόρτια Γιοχάνεσμπουργκ

Τὰ παρεόρτια τοῦ Γιοχάνεσμπουργκ ἔχουν ἰδιαίτερη πολιτικὴ σημασία, καθὼς ἀποδεικνύουν ὅτι, κι ἀπ’ τὴν ἄλλη ζωὴ ὁ Νέλσων Μαντέλα συμβάλλει στὴν ἀποκατάσταση πολλῶν διεθνῶν προβλημάτων∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἀντήλλαξε θερμὴ χειραψία μὲ τὸν Ραοὺλ Κάστρο, ἀλλὰ καὶ ἀρκετὲς φιλοφρονήσεις, τὶς ὁποῖες δὲν μετέφεραν οἱ ὠτακουστές. Μᾶλλον προετοιμάζεται γιὰ τὴν ἐξομάλυνση τῶν σχέσεων καὶ μὲ τὴν Κούβα ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος, μετὰ ἀπὸ 53 χρόνια ὀξύτατης ἐχθρότητας∙ θὰ ἦταν σημαντικὸ τὸ βῆμα, γιὰ τὴν διεθνῆ σκηνὴ καὶ γιὰ τὸν λαὸ τῆς Κούβας, ὅπως ἀναπνεύσει λίγο ἀπ’ τὴν ἀποπνικτικὴ σοσιαλιστικὴ «ἐλευθερία» του ἐπὶ πενῆντα πέντε χρόνια. Ὅσο γιὰ τὴν Μισὲλ Ὀμπάμα ἀποδείχθηκε χωρὶς διακριτικότητα, διότι ἔκοψε ἄγαρπα καὶ καθόλου εὐγενικὰ τὴν συζήτηση τοῦ συζύγου της μὲ τὴν κατάξανθη πρωθυπουργὸ τῆς Δανίας…