Πορεία πρὸς δημοτικὲς καὶ εὐρωεκλογὲς

Ἡ πορεία πρὸς τὶς δημοτικὲς καὶ εὐρωπαϊκὲς ἐκλογὲς ἄρχισε, μὲ τὰ κόμματα σὲ φάση πυρετώδους προετοιμασίας∙ ἡ χρονική τους διαφορὰ εἶναι ἐλάχιστη, ὁπότε ἡ κρίση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ θὰ εἶναι μᾶλλον ἑνιαία καὶ χωρὶς τὶς ἰδιαιτερότητες τῶν ἄλλων παρομοίων ἐκλογῶν. Δύο εἶναι τὰ κριτήρια τῆς ψήφου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ: πρῶτον, ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, ἐὰν ὑπάρχουν οἱ πρῶτες ἐνδείξεις ἀνακάμψεως, τότε ἐμπεδώνεται ἡ ψυχολογία αἰσιοδοξίας∙ δεύτερον, τὰ ἐσωτερικὰ τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τὴν Χρυσῆ Αὐγή∙ πολλὲς εἶναι οἱ διεργασίες, ἔστω κι ἂν δὲν προβάλλονται ἀπ’ τὴν διαπλοκή. Ὁ Ναπολεοντίσκος συνάντησε τὸν Ὄλι Ρέν, ὑποψηφίου γιὰ τὴν κεντροδεξιὰ ὡς πρόεδος τῆς Ἐπιτροπῆς∙ ἡ ἐπιχειρηματολογία του ἦταν μίγμα Τέξας καὶ συνιστωσῶν. Δὲν παντρεύονται εὔκολα αὐτά.