Ὡρίμανση διαπραγματεύσεων

Οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόικα εἰσῆλθαν σὲ φάση ὡριμάνσεως, ὁπότε τὴν προσεχῆ ἑβδομάδα ἐγκρίνεται πλέον ἡ δόση∙ δύο εἶναι οἱ σοβαροὶ λόγοι, ἡ αὔξηση τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος, σὲ 2,7 δις τὸ ἑνδεκάμηνο συνολικὰ -μὲ ἄνω τῶν 800 ἑκατομμύριων, χωρὶς τὶς ἐπιστροφὲς τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν, ἢ 1,2 δις ἐτησίως- καὶ 3,9 τὸ ἔτος, ὁπότε καλύπτονται ὅλες οἱ ἀντιρρήσεις τῆς τρόικας∙ δεύτερος, ἡ ἔμπρακτος ἀπόδειξη ὅτι οἱ χαρτογιακάδες της, ὄχι μόνο δὲν καταλαβαίνουν τὴν ἰδιαίτερη ψυχολογία τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν ἀποφασιστικότητά τους γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, ἀλλὰ καὶ μένουν προσηλωμένοι στὶς πρὸ τετραετίας προκαταλήψεις τους. Τὴν πολιτική τους ἐκείνη ἀναγνωρίζουν ὡς λανθασμένη τώρα στὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο –δὲν πληρώνουν ὅμως καὶ τὴν ἁρμόζουσα ἀποζημίωση στοὺς Ἕλληνες, ὅπως ἐπιβάλλει ἡ δικαιοσύνη-, ὁπότε καταδικάζεται δυὸ φορὲς ἡ συνέχισή της σήμερα. Τὸ μόνο ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ σὲ κατάθλιψη καὶ ὕφεση.