Τὰ ἀπόκρυφα τοῦ πρυτάνεως

Ὁ πρύτανις τοῦ Καποδιστραιακοῦ ἔχει πολλὰ ἀπόκρυφα, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὴν ἔκθεση τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὰ οἰκονομικά του∙ τὰ μὴ καλυπτόμενα μὲ δικαιολογητικὰ ποσὰ ἀπ’ τὴν διαχείριση τοῦ πρώτου ἀνωτάτου ἱδρύματος τῆς χώρας ὑπερβαίνουν τὰ ἑβδομήκοντα ἑκατομμύρια εὐρώ, καὶ ὁ ἀμπελοφιλόσοφος ἔχασε τὴν μιλιά του, μετὰ τὴν παραλαβὴ τῆς δικογραφίας ἀπ’ τὸν εἰσαγγελέα. Φαίνεται πλέον ὅτι δὲν εἶναι εὔκολος ὁ διαχωρισμὸς τῶν οἰκονομικῶν ἀπ’ τὰ ἀπεργιακά, διότι χθὲς τερμάτισαν τὴν ἀπεργία τους καὶ οἱ λίγες δεκάδες ἀκραίων καὶ συριζαίων ποὺ καταδυνάστευαν τὶς γενικὲς συνελεύσεις ἐπὶ μῆνες τώρα, ἐνῶ καὶ ἡ Κουμουνδούρου τηρεῖ σιγὴν ἰχθύος∙ οἱ λεπτομέρειες τῶν οἰκονομικῶν εἶναι πολλές, ἀλλὰ ἔχουν γνώση οἱ ἀνακριτές… Τὸ συντεχνιακὸ πλέγμα κάλυπτε τὴν χώρα ἀποπνικτικά∙ τὴν τριακονταετία ἀναρριχήθηκαν διάφοροι σὲ καίριες θέσεις, μὲ μοναδικὸ ἐνδιοαφέρον τὴν καταλήστευση τοῦ δημοσίου πλούτου. Ἐπέτυχαν πολλὰ καὶ ἐξασφάλισαν περισσότερα, ἀλλὰ ἀκολουθεῖ λογοδοσία…