Χρυσῆς Αὐγῆς προκλήσεις

Οἱ προκλήσεις τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς παραβιάζουν κάθε ἔννοια νόμου καὶ χρηστῶν ἠθῶν∙ ἡ στρατιωτικὴ ὀργάνωση τῶν μελῶν της ἦταν συστηματική, ἡ πίστη στὰ ναζιστικὰ πρότυπα δεδομένη καὶ ἡ κατήχησή τους γιὰ ἀνατροπὴ τοῦ πολιτεύματος ἀποδεδειγμένη. Ἤδη ἡ ἀποκατάσταση τῶν ἀρχείων ἀπέδειξε ὅτι καὶ ὁ ἀξιωματικός, ἀδελφὸς τοῦ Ἠλία Κασιδιάρη, συμμετεῖχε στὶς ἀσκήσεις καὶ στὰ γυμνάσια τῶν μελῶν της∙ ὁ ἀρχηγὸς ΓΕΣ διέταξε ἔνορκη διοικητικὴ ἐξέταση κι τὸν ἔθεσε στὴν διάθεση τῆς στρατιωτικῆς δικαιοσύνης. Ὅλα τὰ στοιχεῖα ἐπιβεβαιώνουν τὴν ὑπόθεση, ὅτι ἀπὸ καιρὸ προετοιμάζονταν τὰ μέλη τῆς ὀργανώσεως, ἀλλὰ κανεὶς δὲν εἶχε ἐνημερώσει τὴν κυβέρνηση γιὰ τὴν ἔκταση τῶν προετοιμασιῶν∙ κάποιοι στὸν κρατικὸ μηχανισμὸ ἐθελοτυφλοῦσαν γιὰ πολὺ καιρό.