Ἀναγνώριση τοῦ ποντίφηκος

Ἡ δημοσίευση τῆς φωτογραφίας τοῦ πάπα Φραγκίσκου στὸ ἐξώφυλλο τοῦ ΤΙΜΕ, ὡς προσωπικότητος τοῦ ἔτους, θεωρεῖται πλέον ἡ ἀναγνώριση του ἀπ’ τὴν διεθνῆ κοινότητα∙ μεταπολεμικὰ τὸ ἀμερικανικὸ περιοδικὸ ἔχει καθιερωθεῖ ὡς κριτήριο γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τῆς ΄προσωπικότητος τοῦ ἔτους, μὲ τὴν φωτογραφία στὴν πρώτη του σελίδα. Ὁ Άργεντινὸς ποντίφηξ ἔχει τολμήσει πολλὰ στὴν Ἁγία Ἕδρα κι ἔχει ἐπιχειρήσει σημαντικὰ ἀνοίγματα στὴν κοινωνία, πέραν τῶν ὅσων εἶχαν κάνει οἱ προκάτοχοί του καὶ περισσότερο ὁ Ἰωάννης Παῦλος β’∙ ἔχει ἀρχίσει διάλογο μὲ ὅλες τὶς κοινωνιικὲς τάξεις, ἐνῶ δέχεται τὰ μηνύματα τῶν καιρῶν κι ἐπεκτείνει τὴν συνεννόηση μὲ τὶς ἄλλες θρησκεῖες καὶ περισσότερα μὲ τὰ ἄλλα χριστιανικὰ δόγματα. Τὸ Βατικανὸ ἀλλάζει καὶ στὸ έσωτερικό του, ὅπως εἶναι ἡ συμφωνία μὲ τὶς ἐκδόσεις Ὀξφόρδης γιὰ τὴν ἀνάρτηση στὸ διαδίκτυο τῆς ἀρχαίας γραμματείας∙ στὰ ὑπόγειά του κρύβονται πολλὰ καὶ ἄγνωστα ἀρχαιοελληνικὰ χειρόγραφα.