Ὁρκωμοσία νέας γερμανικῆς κυβερνήσεως

Ἡ σύνθεση τῆς νέας γερμανικῆς κυβερνήσεως ἐπιβεβαιώνει τὶς πληροφορίες γιὰ τὴν πολιτικὴ τῆς χώρας τὴν ἑπόμενη τετραετία∙ ἡ παραμονὴ τοῦ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν καὶ ἡ ἀνάθεση τοῦ ὑπερυπουργείου Ἐνεργείας καὶ Οἰκονομίας στὸν Ζίγκμπαρ Γκάμπριελ ὅπως καὶ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν στὸν Χὰνς Βάλτερ Σταϊνμάγιερ, σημαίνουν δύο πράγματα, ἐφαρμογὴ ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη καὶ ἐπιτάχυνση τῆς διαδικασίας συνοχῆς καὶ πολιτικῆς ἑνότητός της. Μετὰ τὴν αὐριανὴ ἐπίσημη ὁρκωμοσία ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ θὰ ἐξαγγείλει τὴν πολιτική της, ἐνῶ προβλέπεται συνάντησή της μὲ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλάντ, πρὶν ἀπ’ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο τῆς Πέμπτης, τὸ τελευταῖο τοῦ χρόνου∙ ἡ τρίμηνη καθυστέρηση στὴ Γερμανία καὶ ἡ κρίση στὴ Γαλλία ἔχουν προκαλέσει τὴν ἀναστολὴ κάθε πρωτοβουλίας στὴν Εὐρώπη. Αὐτὸ πρέπει νὰ τερματισθεῖ ἐπειγόντως.