Νταβούτογλου, χωρὶς οὐσία

Οἱ δηλώσεις τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν στὴν Ἀθήνα ἦταν ἀρκετὰ ἀσαφεῖς, ὅμως καὶ ἄφησε νὰ διαφανεῖ τὸ κενὸ στὴν πολιτικὴ ἐξουσία τῆς γείτονος∙ ἕνα ἦταν ἀπολύτως σαφές, ὅτι «ἡ σχέση τῶν δύο χωρῶν εἶναι ἡ πιὸ σταθερὴ στὴ Μεσόγειο». Τί ἐννοοῦσε; Ὅτι, ἀνεξαρτήτως τῶν ὅσων ἄλλων λέγονται στὴν χώρα του, ἡ Ἄγκυρα θέτει τὶς καλὲς σχέσεις της μὲ τὴν Ἀθήνα ὡς κύρια προτεραιότητά της, ἀλλὰ δὲν ἦταν καθόλου οὐσιαστικὸς στὸ Κυπριακό, ὅταν ἄλλα εἶπε χθὲς στὰ κατεχόμενα∙ ἡ ἀναμέτρηση στὸ ἐσωτερικό τους τὸν ἀπασχολεῖ πολύ, ὅπως ἔδειξε. Ἔχουν ἀπομονωθεῖ στὴν Μέση Ἀνατολή, ὁπότε μοναδική της διέξοδο εἶναι ἡ Εὐρώπη, ἀλλὰ αὐτὴ περνάει ἀποκλειστικὰ μέσα ἀπ’ τὸν Ἑλληνισμό.