Ἰρλανδία, τέλος Μνημονίου

Τὸ τέλος τοῦ Μνημονίου γιὰ τὴν Ἰρλανδία ἀνακοίνωσε ὁ πρωθυπουργὸς τῆς χώρας, ἀλλά, ὑπογράμμισε, ὅτι κάποια μέτρα λιτότητος θὰ ἐφαρμόζονται, μέχρι τὴν πλήρη ἐξυγίανση τῆς οἰκονομίας της∙ μετὰ ἀπὸ τρία χρόνια, σκληρῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς, ἂν καὶ ὄχι ὅπως στὴν Ἑλλάδα, ἡ μικρὴ χώρα πέτυχε τὴν ἔξοδό της στὶς ἀγορές, ἐνῶ εἶχε ἀρχίσει ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ Μνημονίου ἕνα χρόνο μετὰ ἀπὸ ἐμᾶς. Δύο πράγματα ὅμως δὲν ἔκανε ἡ κυβέρνησή της, παρὰ τὶς πιέσεις τῆς τρόικας: πρῶτον, δὲν δέχθηκε τὴν ὁριζόντια περικοπὴ μισθῶν καὶ συντάξεων, δεύτερον, δὲν αὔξησε τοὺς φορολογικοὺς συντελεστὲς κι ἄφησε μεγάλα περιθώρια γιὰ τὴν προσέλκυση ξένων ἐπενδύσεων, ἀλλὰ ἐπέμεινε στὶς μεταρρυθμίσεις. Ἐμεῖς κάναμε ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο.