Σελήνη, λευκὸ κουνέλι της

Τὸ λευκὸ κουνέλι τῆς Κίνας κυκλοφορεῖ ἀπὸ προχθὲς στὴ Σελήνη καὶ ἐπιχειρεῖ ἔρευνες στὸ ἔδαφός της∙ τὸ διαστημικὸ ὄχημα προσγειώθηκε εὔκολα στὸν δορυφόρο μας κι ἄφησε τὸ ἑξάτροχο «αὐτοκίνητο» νὰ κυκλοφορεῖ ἄνετα. Ἡ Κίνα εἶναι ἡ τρίτη χώρα ποὺ ἐπέτυχε τὴν προσγείωση ὀχήματός στὴν Σελήνη, μετὰ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ τὴν Ρωσία καὶ ἀναδεικνύεται πλέον σὲ πρωτοπόρα διαστημικὴ δύναμη∙ ἤδη κατασκευάζει τὸν δικό της διαστημικὸ σταθμό, ἀνεξάρτητο ἀπ’ τὸν κοινὸ ρωσοαμερικανικό, ἐνῶ οἱ ἐκτοξεύσεις δορυφόρων ἄλλων χωρῶν, μὲ τοὺς πυραύλους της, ἔρχονται δεύτερες παγκοσμίως μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνες τῆς εὐρωπαϊκῆς Ἀριάδνης. Ἀπὸ πλευρᾶς τεχνολογίας δὲν ὑστερεῖ πλέον σὲ τίποτε ἀπέναντι στοὺς ἀνταγωνιστές της, ἂν καὶ συνεργάζεται στενὰ μὲ τὴν Μόσχα σὲ πολλοὺς τομεῖς τῆς ἐρεύνης τοῦ διαστήματος∙ ἀπὸ πλευρᾶς πολιτικῆς μετράει περισσότερο τὸ λευκὸ κουνέλι, διότι προσφέρει τὴν ἀπόδειξη ὅτι ἡ οἰκονομική της ἄνθηση ἔχει πολλὲς προεκτάσεις.