Οὐκρανία, ἀλλαγὴ πορείας

Σὲ ἀλλαγὴ πορείας ὁδηγεῖται ἡ Οὐκρανία, καθὼς ἡ Ἐπιτροπὴ ἀνακοίνωσε τὴν διακοπὴ τῶν διαπραγματεύσεων γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας ἐλευθέρων συναλλαγῶν, παρὰ τὴν μεγαλειώδη συγκέντρωση στὸ Κίεβο τῶν φιλοευρωπαϊστῶν καὶ τὴν μικρότερη τῶν ἀντιπάλων τους∙ ἡ παρουσία τοῦ Ἀμερικανοῦ γερουσιαστοῦ Τζὼν Μακκαίην στὴν πλατεῖα Ἀνεξαρτησίας προκάλεσε ἐνθουσιασμὸ στοὺς διαδηλωτές, ἀλλὰ μᾶλλον δὲν βοήθησε τὴν ὑπόθεση, διότι προκαλεῖ τὴν ἀντίδραση τῶ ρωσικῆς καταγωγῆς κατοίκων τῶν ἀνατολικῶν καὶ πλουσίων ἐπαρχιῶν. Ἡ οὐκρανικὴ κυβέρνηση ὑποσχέθηκε ὅτι συντόμως θὰ ὁλοκληρώσει τὶς διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας οἰκονομικῆς συνεργασίας μὲ τὴν Ρωσία, τὴν Λευκορωσία καὶ τὸ Καζακστάν∙ ἡ ὑπόθεση ἔχει ὑπερβεῖ τὰ ὅρια τῆς οἰκονομικῆς συμφωνίας καὶ ἀνάγεται σὲ θέμα ἀνάλογο μὲ ἐκεῖνα τῆς ψυχροπολεμικῆς ἐποχῆς. Ἡ ἐνεργὸς ἀνάμιξη τῶν Ἀμερικανῶν προβάλλεται ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκή, ἀλλὰ δὲν ἔχει τὴν ἴδια ἀπήχηση στοὺς εὐρωπαϊκοὺς κύκλους∙ χαμήλωσαν τοὺς τόνους Γερμανία καὶ Γαλλία.