Ἀναμέτρηση στὸ Κοινοβούλιο

Στὴ Βουλὴ μεταφέρεται ἡ πολιτικὴ ἀναμέτρηση, μὲ τὴν συζήτηση γιὰ τὴν σύσταση Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν ὑπόθεση τῶν ὑποβρυχίων καὶ τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὰ ἀκίνητα∙ γιὰ τὰ ὑποβρύχια ἡ συζήτηση τῆς προτάσεως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γίνεται αὔριο κι ἀναμένεται σκληρὴ ἀντιπαράθεση τῶν Ἀλέξη Τσίπρα καὶ Εὐάγγελου Βενιζέλου, ὅπως ἔχει προαναγγελθεῖ, ἐνῶ μᾶλλον θὰ ἀπορριφθεῖ ἡ πρόταση. Γιὰ τὰ ἀκίνητα δὲν προβλέπεται καὶ τόσο ἔντονη ἀντιπαράθεση, διότι ἐκτονώνεται τὸ κλίμα, μὲ τὶς διαφοροποιήσεις τῶν βουλευτῶν νὰ ἐκδηλώνονται στὴν ψήφιση τῶν ἄρθρων κι ἀφοῦ θὰ ἔχει ἐγκριθεῖ τὸ νομοσχέδιο ἐπὶ τῆς ἀρχῆς, ἐνῶ ὁπωσδήποτε θὰ ἔχει κλείσει ἠ συμφωνία μὲ τὴν τρόικα, τουλάχιστον μέχρι τὴν Πέμπτη. Ἔτσι ἀρχίζει ἡ διακοπὴ τῶν ἐργασιῶν τῆς Βουλῆς γιὰ τὰ Χριστούγεννα, ἐνῶ χθὲς ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας παρέθεσε γεῦμα πρὸς τιμὴν τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ Προεδρικὸ Μέγαρο∙ ἡ κίνηση ἦταν ἐκτὸς πρωτοκόλλου καὶ σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως.