Πρὸς συμφωνία μὲ τρόικα

Ἡ συμφωνία μὲ τὴν τρόικα εἶναι ἐπὶ θύραις, ὄχι τόσο γιατὶ οἱ εἰδικοὶ τοῦ ΔΝΤ ἐπείσθησαν ἀπ’ τὰ ἑλληνικὰ στοιχεῖα –αὐτοὶ ἀκοῦνε μόνο τὶς ἐντολὲς τῶν κερδοσκόπων κυρίων τους-, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἡ Εὐρωζώνη καὶ ἡ Γερμανία ἐπιθυμοῦν τὸ κλείσμο τοῦ θέματος πρὸ τῶν ἑορτῶν∙ ἄλλωστε τὸ Βερολίνο καὶ πείθεται ἀπ’ τὸ πρόγραμμα τῆς κυβερνήσεως καὶ πιστεύει ὅτι τὸ ἑπόμενο ἔτος, προϋπολογισμὸς καὶ μεταρρυθμίσεις θὰ προχωρήσουν μὲ ἐκπλήξεις, ὅπως καὶ φέτος. Οἱ διαβουλεύσεις τῶν τελευταίων ἡμερῶν χαρακτηρίζονται ὡς ἀψιμαχίες ὀπισθοφυλάκων, διότι γνωρίζουν ἄριστα οἱ κερδοσκόποι ὅτι τελειώνουν οἱ μέρες τους στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Πορτογαλία, ὅπως συνέβη καὶ μὲ τὴν Ἰρλανδία∙ ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας εἶναι δεδομένη, γιὰ τὴν Εὐρωζώνη κι ἡ ἀνάκαμψή της τουλάχιστον ἀπ’ τὸν ἑπόμηνο μῆνα∙ ἡ ἔγκριση τῶν τριῶν δις εὐρὼ γιὰ τοὺς αὐτοκινητοδρόμους ἀπ’ τὸν ἁρμόδιο Ἐπίτροπο θὰ ἀποτελέσει πρόσθετη ὤθηση.