ΔΝΤ, ἀνάληψη τῆς εὐθύνης

Τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο ἀναγνώρισε, γιὰ ἄλλη μία φορά, τὴν εὐθύνη του γιὰ τὴν λάθος πολιτικὴ ποὺ ἐφάρμοσε στὴν Ἑλλάδα, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πρωτοφανῆ κρίση καὶ τὴν ἐκτίναξη τῆς ἀνεργίας∙ τόσο ἡ Κριστὶν Λαγκάρντ, ὅσο καὶ ἄλλοι σὲ διευθυντικὲς θέσεις, παραδέχθηκαν ὅτι δὲν εἶχαν μελετήσει σωστὰ τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση τῆς χώρας μας, οὔτε τὶς ἐπιπτώσεις τῶν μέτρων ποὺ ἐπέβαλαν. Τὰ ἐρωτήματα εἶναι δύο, πρῶτον, γιατὶ δὲν καταλογίζουν καὶ εὐθύνες σὲ ὅσους εἰσηγήθηκαν τὴν πολιτικὴ αὐτή; νὰ πληρώσουν στὸν ἑλληνικὸ λαὸ τὶς ἀντίστοιχες ἀποζημιώσεις∙ δεύτερον, γιατὶ συνεχίζουν οἱ ἐκπρόσωποί τους τὶς πιέσεις γιὰ τὰ ἴδια μέτρα; Μήπως ὑπηρετοῦν τὴν ἴδια πολιτική; Τὴν χρεωκοπία μας ἐπιδώκουν πάσῃ θυσίᾳ;