Οὐκρανία, πρὸς ἐκτόνωση

Πρὸς ἐκτόνωση φαίνεται ὅτι βαδίζει ἡ κατάσταση στὴν Οὐκρανία, μετὰ τὶς προχθεσινὲς διαδηλώσεις στὸ Κίεβο, διότι δὲν ἐφάνη ἡ φιλοευρωπαϊκὴ αἰσθητὰ μεγαλύτερη ἀπ’ τὴν φιλορωσική∙ ὁπωσδήποτε ὑπερτεροῦσε, ἀλλὰ μὲ δύο ἀρνητικά, στὶς ἀνατολικὲς καὶ πλούσιες ἐπαρχίες ἔγιναν ἐπίσης μεγάλες φιλορωσικὲς διαδηλώσεις, ἐνῶ ἡ παρουσία τοῦν Ἀμερικανοῦ γερουσιαστοῦ Τζὼν Μακαίην, προκάλεσε ἐνθουσιασμὸ στοὺς διαδηλωτές, ἀλλὰ θεωρήθηκε ὡς ἀπαράδεκτη παρέμβαση στὰ ἐσωτερικὰ τῆς χώρας ἀπ’ τὴν πλειοψηφία τοῦ πληθυσμοῦ. Ἡ ἐπανάληψη τῆς πορτοκαλὶ ἐπαναστάσεως τοῦ 2004 δὲν ἔγινε, γιὰ πολλοὺς λόγους καὶ οἱ μόνιμοι διαδηλωτὲς στὴν πλατεῖα Ἀνεξαρτησίας εἶναι μόνο μερικὲς ἑκατοντάδες∙ ἡ καταγγελία, ὅτι ἡ Εὐρώπη πιέζει γιὰ καθιέρωση τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἔχει ἐνοχλήσει πολὺ τὴν οὐκρανικὴ κοινὴ γνώμη, ἡ ὁποία θεωρεῖ ἱερὸ τὸν θεσμὸ τοῦ γάμου.