ΗΠΑ, Σνόουντεν ἀμνηστεία

Τὴν ἀμνηστεία στὸν Ἔντουαρντ Σνόουντεν προτείνει ἡ Ἐπιτροπὴ Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας (NSA)τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ὑπὸ τὸν ὅρο τῆς διακοπῆς τὴς διαρροῆς ἀπορρήτων ἐγγράφων∙ τὴν πληροφορία ἐπιβεβαίωσε ὁ πρόεδρος τῆς NSA, σὲ συνέντευξή του σὲ τηλεοπτικὸ δίκτυο, ἀλλὰ δὲν διευκρίνισε, τὴν ἀπάντηση τοῦ φυγάδος στὴν Ρωσία πράκτορός του. Ἡ τυχὸν συμφωνία εἶναι πολὺ δύσκολη ὑπόθεση, ἐπειδὴ ὁ Ἔντουαρντ Σνόουντεν ἔχει πάρει ἤδη ρωσικὸ διαβατήριο καὶ ἐργάζεται στὴ Μόσχα, ἐνῶ τὸ ἀρχεῖο του βρίσκεται λένε σὲ τρίτη χώρα, σὲ ἐμπιστό του ἄνθρωπο∙ ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ τὰ ἀρχεῖα βρίσκονται σὲ τρίτα χέρια, κανεὶς δὲν ἐγγυᾶται, ὅτι δὲν ἔχουν κυκλοφορήσει καὶ σὲ ἄλλα πρόσωπα. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ὁμολογία τῆς NSA δείχνει ὅτι ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση βρίσκεται σὲ πολὺ δυσχερῆ θέση.