Βροχὴ ἀποκαλύψεων ἀμυντικῶν προμηθειῶν

Οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὶς προμήθειες ἀμυντικῶν συστημάτων ἔρχονται βροχὴ πλέον καὶ κανεὶς δὲν γνωρίζει τὴν κατάληξή τους∙ ὁ Ἀντώνης Κάντας κατέθεσε στὸν ἀνακριτὴ ὅσα γνωρίζει γιὰ τὴν προμήθεια τῶν ὑποβρυχίων καὶ τὰ 14 ἑκατομμύρια δολλάρια στὴν Σιγκαπούρη –τὰ ὁποῖα, κατὰ τὸν δικηγόρο του ἐπιστρέφει ἑλληνικὸ δημόσιο, ὅπως καὶ ὅσων ἄλλα δύο- καὶ γιὰ προμήθειες ἄλλων δέκα περιπτώσεων. Ἡ ἀπολογία συνεχίζεται σήμερα καὶ ἐντὸς τῶν ἡμερῶν θὰ γίνουν γνωστὲς οἱ λεπτομέρειες, μὲ κλήσεις στὸν ἀνακριτή, διότι θὰ ἔχει τὰ στοιχεῖα στὰ χέρια του∙ ὁ πολιτικὸς ἀντίκτυπος ἀναμένεται τρομερός, διότι μᾶλλον ἐκτείνεται πέραν τῶν δύο ὑπουργῶν Ἀμύνης τῆς ἐποχῆς. Ὅσο γιὰ τὸν Μιχάλη Λιάπη κατασπιλώνει καὶ πάλι τὸ ὄνομα τοῦ θείου του, μὲ τὴν τόσο ἀπρεπῆ διαγωγή του.