Οἰκονομικὸ Ἐπιμελητήριο

Στὸ Οἰκονομικὸ Ἐπιμελητήριο ἔγιναν ἐκλογὲς τὴν Κυριακὴ καὶ τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἄκρως ἐνδιαφέρον∙ ἔλαβον οἱ παρατάξεις, Νέας Δημοκρατίας, 32%, ΠΑΣΟΚ, 24,5%, ΣΥΡΙΖΑ, 7,5%, καὶ ἐκεῖνες τῶν ἄλλων κομμάτων χαμηλότερα. Οἱ ἐκλογὲς αὐτὲς εἶναι οἱ δεύτερες, μέσα σὲ λίγες ἑβδομάδες σὲ πανελλήνιο ἐπίπεδο, μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνες τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου καὶ μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν ὡς ἡ γνησιώτερη καταγραφὴ τῶν προθέσεων τῶν ψηφοφόρων, διότι ἀφοροῦν εὐρύτερα ἐπαγγελματικὰ στρώματα, μὲ ἄμεσες τὶς ἐπιπτώσεις τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως∙ στὸ ΤΕΕ, οἱ δυνάμεις ἦρθαν μέ, ΝΔ, 26%, ΠΑΣΟΚ, 23,5%, ΣΥΡΙΖΑ, 11%, κι εἶναι λογικό, διότι οἱ τεχνικοὶ ἦταν ἀριστερᾶς ἀποκλίσεως. Βαρόμετρο τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων θεωροῦνται, ἀλλὰ ἡ διαπλοκὴ τὶς ἀπέκρυψε συστηματικά, προβάλλει τἰς δημοσκοπήσεις της!