Συνταξιοῦχος συνδικαλιστὴς

Τελικά, τὸ καλύτερο ἐπάγγελμα στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἐκεῖνο τοῦ συνδικαλιστοῦ, διότι ἐξασφαλίζεις ἀποζημίωση ἑνὸς ἑκατομμυρίου εὐρὼ κατὰ τὴν σύνταξή σου∙ ὁ βουλευτὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τὸ ἀπέδειξε στὴν δημοσίευση τοῦ «πόθεν ἔσχες» τῶν πατέρων τοῦ ἔθνους. Ὁ Δημήτρης Τσουκαλᾶς ἀπάντησε, ὅτι αὐτὸ ἦταν ἀποτέλεσμα ἀσφαλίσεώς τους κατὰ τὴν ἐργασία του στὴν τράπεζα∙ τὰ ἐρωτήματα πολλὰ στὰ ὁποῖα δὲν ἀπάντησε ὁ ἀριστερὸς συνδικαλιστὴς καὶ προστάτης τῶν φτωχῶν: ἔχει πάρει ἄλλος συνδικαλιστὴς τέτοια ἀποζημίωση; ἔδωσε σὲ ἄλλους τέτοια ἀποζημίωση τράπεζα μὲ τρία ὑποκαταστήματα στὴν Ἑλλάδα; πόσες ἀπεργίες ἔγιναν στὴν τράπεζά του; μετεῖχε ἡ τράπεζα στὶς πανεργατικὲς ἀπεργίας; Οἱ ἐρωτήσεις ἀπευθύνονται στὸν ἴδιο καὶ στὸ κόμμα, μὲ πλειάδα τὰ συνδικαλιστικὰ στελέχη του.