Σαφέστατο μήνυμα Βερολίνου

Ἡ ἔγκριση τῆς δόσεως στὴν Ἑλλάδα ἀπ’ τὸ Γιούρογκρουπ καὶ οἱ τόσο ἐπαινετικὲς δηλώσεις τοῦ προέδρου του γιὰ τὴν πρόοδο στὴν χώρα μας –τὴν ὁποία διαπίστωσε μόλις χθές, διότι ὣς προχθὲς ἄλλα ἔλεγε- εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ὁρκωμοσίας τῆς νέας γερμανικῆς κυβερνήσεως∙ τὸ Βερολίνο ἔστειλε σαφέστατο μήνυμα, πρὸς δύο κατευθύνσεις, τέλος στὴν περίοδο λιτότητος, καὶ στὴν τρόικα, ὅπου αὐτὴ βρίσκεται. Ἔτσι, ἀπ΄ τὴν χώρα μας ἀποχώρησε ἀθόρυβα καὶ σεμνά, ἐνῶ ἡ Πορτογαλία ἀνακοίνωσε, ὅτι ἐντὸς ἑξαμήνου τελειώνει μαζί της∙ στὸ αὐριανὸ Εὐρωσυμβούλιο ἐγκρίνεται ἡ ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ καὶ καθορίζεται ὁ τρόπος ἐνίσχύσεως τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς, μὲ προέκταση μέχρι καὶ ἀρνητικὰ βασικὰ ἐπιτόκια ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα∙ τὴν τρίμηνη περίοδος ἀδρανείας διαδἐχεται ἡ πυρρετώδης προώθηση τῶν προγραμμάτων γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τῆς Εὐρωζώνης, μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση στὴν Γαλλία, καὶ στὶς νότιες χῶρες. Ἐγκρίνονται ἐπιτροχάδην τὰ κοινοτικὰ προγράμματα.