Κλιμάκωση ρωσοαμερικανικῶν

Σὲ κλιμάκωση βρίσκονται οἱ ρωσοαμερικανικὲς σχέσεις, παρὰ τὴν συνεργασία τους τοὺς τελευταίους μῆνες στὰ θέματα τῆς Συρίας καὶ τοῦ Ἰράν∙ οἱ Ἀμερικανοὶ προωθοῦν τὴν ἀνάπτυξη ἀντιπυραυλικῆς ἀσπίδας στὴν Εὐρώπη, ἔστω καὶ μὲ τὴν ἄκρα ἐπιφυλάκτικότητα τῶν μεγάλων χωρῶν της καὶ ἐνῶ ἔχει γίνει ἐξομάλυνση τῶν σχέσεων μὲ τὴν Τεχεράνη, ἀλλὰ μὲ τὴν διένεξη γιὰ τὴν Οὐκρανία κλιμακούμενη. Ἡ ἀνάπτυξη πυραύλων Ἰσκαντὲρ στὸ Καλίνιγκραντ, μὲ τὶς ὀξύτατες ἀντιδράσεις τῆς Πολωνίας καὶ τῆς Λιθουανίας ἀποτελεῖ τὴν ρωσικὴ ἀπάντηση. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ Βίκτωρ Νικήτοβιτς κατὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν, ἐξασφάλισε βοήθεια 15 δις δολλαρίων, προμήθεια πετρελαίου καὶ σημαντικὴ μείωση τῆς τιμῆς φυσικοῦ ἀερίου∙ ἡ ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας γιὰ τὴν ἔνταξη σὲ σύντομο χρόνο τῆς Οὐκρανίας στὴν οἰκονομικὴ ἕνωση τῶν πρώην σοβιετικῶν χωρῶν, θεωρεῖται βεβαία. Ὁ Οὐκρανὸς πρόεδρος αἰσθάνεται ἐνισχυμένος στὴν χώρα του, μὲ τὴν ἐκτόνωση τῶν διαδηλώσεων.