Συρία, ἀνθρωπιστικὴ ἀνάγκη

Ὁ Ὀργανισμὸς Ἡνωμένων Ἐθνῶν ἀπηύθυνε ἔκκληση στὴ διεθνῆ κοινότητα, γιὰ ἐπείγουσα ἀνάγκη ἀποστολῆς ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας στὴν Συρία, διότι ἡ λιμοκτονία πλήττει τὸν πληθυσμό της∙ οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες τοῦ ΟΗΕ ὑπολογίζουν ὅτι τὰ δύο τρίτα τῶν κατοίκων τῆς χώρας, 22,4 ἑκατομμύρια, ἀντιμετωπίζουν ὀξύτατο πρόβλημα καλύψεως τῶν καθημερινῶν τους ἀναγκῶν, λόγῳ τοῦ πολέμου, ἐνῶ περίπου δύο ἑκατομμύρια εἶναι πρόσφυγες στὸ ἐξωτερικό, πολλαπλάσιοι στὸ ἐσωτερικὸ καὶ οἱ νεκροὶ ἀπ’ τὸν διετῆ πόλεμο ἀνέρχονται σὲ ἑκατὸν πενῆντα χιλιάδες, μὲ τοὺς τραυματίες πολὺ περισσότερους. Ἡ διαδικασία τῆς εἰρηνεύσεως ἔχει ἀρχίσει, ἀλλὰ οἱ ἀντάρτες συνεχίζουν τὶς ἐπιθέσεις τους, ὑποβοηθούμενοι ἀπὸ σουνιτικὲς χῶρες∙ ὁ θρησκευτικὸς πόλεμος στὸν ἰσλαμικὸ κόσμο μαίνεται μὲ τὴν ἀνάμιξη τῶν ἰσλαμιστικῶν ὀργανώσεων στὴν ἀποκορύφωσή τους. Τὸ ἐνδοθρησκευτικὸ μίσος εἶναι χειρότερο.