Διευρευνήσεις εἰσοδημάτων σοσιαλιστῶν

Τὰ ὑπερβολικὰ εἰσοδήματα πολλῶν βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, καὶ μυθικῶν μερικῶν, ἔχουν προκαλέσει τὴν κοινὴ γνώμη, διότι ἐμφανίζονται σὲ περίοδο πρωτοφανοῦς κρίσως καὶ ἐξαθλιώσεως τῶν πάντων∙ οἱ δικαιολογίες ἀπὸ ἐλάχιστα πειστικὲς μέχρι γελοῖες. Ἔτσι, μία μικρὴ τράπεζα χορηγεῖ ἕνα ἑκατομμύριο ἀποζημίωση στὸν συνδικαλιστικὸ ἐκπρόσωπό της, ἀλλὰ οὐδεὶς ρωτάει, πόσες ἀπεργίες ἔχει κηρύξει στὴν τράπεζά του; ἄλλοι, σοφοὶ στὰ οἰκονομικά, ἐπενδύουν στὶς μεγάλες καπιταλιστικὲς ἑταιρεῖες, ὅπως στὴν Ἐλντοράντο τῆς Χαλκιδικῆς, ἀλλὰ τὸ κόμμα τους εἶναι ὑπὲρ τῶν ἀπεργῶν∙ ὅταν διαπραγματεύονται μὲ τὶς ἑταιρεῖες ποιανῶν συμφέροντα ὑπηρετοῦν; τὰ δικά τους ἢ τῶν ἀπεργῶν; Ἐὰν ὑπῆρχε τύπος στὴν χώρα μας, θὰ ἦταν πρῶτο θέμα κι ὄχι ἐκεῖνο τοῦ ἀχθοφόρου τοῦ οἰκογενειακοῦ του ὀνόματος. Ἡ ὑστερία κατὰ τοῦ κληρονόμου πλήττει τὴν δημοκρατία.