Αἰσιοδοξία γιὰ οἰκονομία

Τὸ τριήμερο τῆς πυρρετώδους κοινοβουλευτικῆς διαδικασίας, τὸ τελευταῖο τριήμερο πρὶν ἀπ’ τὶς διακοπὲς τῶν Χριστουγέννων, εἶναι προϊὸν τῆς ἐγγκρίσεως τῆς δόσεως ἀπ’ τὸ Γιούρογκρουπ∙ τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὰ ἀκίνητα ψηφίζεται σὲ δύο συνεδριάσεις, σήμερα καὶ αὔριο, καὶ τὸ Σάββατο, μὲ διαδικασία κατεπείγοντος τὸ νομοσχέδιο γιὰ τοὺς πλειστηριασμούς. Ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας μετατρέπεται πλέον σὲ ἀνάκαμψη, ἴσως κι ἀπ’ τὸν τρέχοντα μῆνα, ἀλλὰ ὁπωσδήποτε ἀπ’ τὸν ἑπόμενο∙ τὰ ἐγκώμια τῶν Βρυξελλῶν καὶ τοῦ Βερολίνου θεωροῦνται ἀπ’ τοὺς ἐπενδυτὲς ὡς πράσινο φῶς γιὰ τὴν δραστηριοποίησή τους στὴν χώρα μας. Ἤδη, γιὰ τοὺς πλειστηριασμοὺς πρώτης κατοικίας ἐτέθησαν ὡς κατώτατα ὅρια, 200000 εὐρὼ δάνειο καὶ 270000 συνολικὴ περιουσία ἀκινήτων, εἰσόδημα, 35000 καὶ καταθέσεις στὶς τράπεζες μέχρι 15000, τὰ ὁποῖα καλύπτουν τὸ 90% τῶν περιπτώσεων∙ οἱ ὑπόλοιπες ἀφοροῦν ὅσους καταχρηστικῶς ἔχουν περιληφθεῖ στὴν ρύθμιση, διότι διαθέτουν… ἀρκετὰ γιὰ ἐξυπηρέτηση τῶν δανείων.