Κύπρος, πλοῦτος πετρελαίου

Τελικά, τὸ οἰκόπεδο 12 τῆς κυπριακῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης δὲν περιέχει ἐπαρκῆ ποσότητα φυσικοῦ ἀερίου, ἀλλὰ ἀποδεικνύεται ὅτι διαθέτει ἀποθέματα πετρελαίου, ὕψους ἑξῆντα δις εὐρώ∙ ἡ ἑταιρεία Nobile προέβη στὴν ἐπίσημη ἐνημέρωση τῆς κυπριακῆς κυβερνήσεως καὶ ὅτι ἐπεξεργάζεται τὰ δεδομένα τῶν ἐρευνῶν, ὥστε μέχρι τὸ Καλοκαῖρι ἔχειν πλῆρες πρόγραμμα γιὰ τὴν ἄντλησή του. Μὲ τὰ στοιχεῖα ἡ μεγαλόνησος ἔχει τὴν ἄνεση τῆς ἀξιοποιήσεως τῶν πετρελαϊκῶν ἀποθεμάτων ἀπ’ τὸ 2016, διότι εἶναι πολὺ πιὸ εὔκολη ἡ ἄντληση τοῦ πετρελαίου, παρὰ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου, ἐπειδὴ δὲν χρειάζονται πάγιες ἐπενδύσεις, ἐνῶ εὔκολα ἀπ’ τὴν ἐξέδρα διοχετεύεται τὸ πετρέλαιο στὰ δεξαμενόπλοια. Ἴσως ἡ ἐξέλιξη αὐτὴ δώσει διέξοδο στὰ οἰκονομικά της προβλήματα.