Μέρκελ, συνοχὴ Εὐρωζώνης

Στὴν συνοχὴ τῆς Εὐρωζώνης καὶ στὴν οἰκονομική της ἀνάκαμψη δίδει βαρύτητα ἡ Γερμανία, ὑπογράμμισε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ τὴν ἑπομένη τῆς ὁρκωμοσίας της γιὰ τρίτη φορὰ καγκελάριος, ἐνῶ χθὲς τὸ ἀπόγευμα ἐπισκέφθηκε τὸ Παρίσι, γιὰ συνομιλίες μὲ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλάντ∙ πρόθεσή της εἶναι νὰ δείξει ὅτι ὁ γαλογερμανικὸς ἄξων παραμένει ὁ κινητήριος μοχλὸς τῆς Εὐρώπης, παρὰ τὰ προβλήματα τῆς Γαλλίας. Ἡ καγκελάριος τόνισε, ὅτι ἡ καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας εἶναι ἡ ἄμεση προτεραιότητά της, ἀλλὰ ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τῆς Ἰρλανδίας καὶ Ἱσπανίας γιὰ τὴν ἔξοδό τους ἀπ’ τὴν κρίση, χωρὶς νὰ παραλείψει τὴν ἀναγνώριση τῆς προόδου στὶς ἂλλες νότιες χῶρες∙ στὶς συνομιλίες μὲ τὸν Γάλλο πρόεδρο κύριο ἦταν ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ διεθνὴς ἐπιρροὴ τῆς Εὐρώπης, καθὼς τὸ Παρίσι ἔχει ἕτοιμη πρόταση γιὰ τὴν σύσταση εὐρωπαϊκοῦ μηχανισμοῦ παρεμβάσεως διεθνῶς σὲ ἔκτακτες περιπτώσεις, ὅπως εἶναι ἡ Κεντρικὴ Ἀφρική.