Ρωσία, χωρὶς ὅρους βοήθεια

Ἡ βοήθεια τῆς Ρωσίας πρὸς τὴν Οὐκρανία εἶναι πάνω ἀπὸ διπλάσια ἀπὸ ὅση συζητοῦσαν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο μαζί∙ τὰ δεκαπέντε δις δολλάρια, γιὰ ἀγορὰ οὐκρανικῶν κρατικῶν ὁμολόγων προσφέρουν τὴν ἄνεση τῆς ἀνταποκρίσεως τῆς χώρας στὶς ἄμεσες πιεστικὲς δανειακές της ἀνάγκες, ἐνῶ ἡ μείωση τῆς τιμῆς τοῦ φυσικοῦ ἀερίου κατὰ τὸ ἕνα τρίτο, σημαίνει πολλὰ δις ζημία γιὰ τὴν Γκάζπρομ, ἑπομένως κέρδος γιὰ τοὺς Οὐκρανούς. Τὸ μεγάλο ἐπιχείρημα ὅμως τοῦ Βίκτωρος Νικήτοβιτς εἶναι, ὅτι ἡ βοήθεια δίδεται χωρὶς κανέναν ὅρο γιὰ τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ τῆς χώρας∙ δηλαδή, δὲν τῆς ἐπιβάλλεται μνημόνιο καὶ ἀπότομες περικοπὲς μισθῶν καὶ συντάξεων, ὅπως κάνει πάντοτε τὸ Ταμεῖο καὶ τὶς ὑποστήκαμε ἐμεῖς. Ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν δὲν ἀνέφερε λέξη γιὰ ἔνταξη τῆς Οὐκρανίας στὴν οἰκονομικὴ ἕνωση τῶν πρώην σοβιετικῶν χωρῶν∙ ἀφήνει τοὺς Οὐκρανοὺς νὰ τὴν ζητήσουν. Εἶναι ἁπτὰ τὰ πλεονεκτήματά της.