Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρῶς ἀνοδικὲς τάσεις, μετὰ τὴν δέσμευση τῆς Γερμανίας γιὰ ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη∙ τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε σταθερὸ στὰ 1,3743 δολλάρια καὶ 141,6530 γιέν, μὲ τὸν χρυσό, 1233,25 καὶ τὸ πετρέλαιο, 108,35. Ἡ ὁμιλία τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ στὴν Μπούντεστανγκ, γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν ἔμφαση στὴν κοινοτικὴ συνοχή, μὲ τὴν συνάντησή της τὸ βράδυ μὲ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ στὸ Παρίσι∙ οἱ ἐπενδυτὲς ἀνακτοῦν τὴν ἐμπιστοσύνη τους στὴν Εὐρωζώνη καὶ ἀναζητοῦν τρόπους τοποθετήσεως τῶν κεφαλαίων τους, μετὰ ἀπὸ μακρὰ περίοδο ἀναμονῆς. Στὴν Ἀσία οἱ ἀνησυχίες, γιὰ τὴν ἔνταση μεταξὺ Κίνας καὶ Ἰαπωνίας, εἶναι διάχυτες, καὶ ἐπιτείνονται μετὰ τὴν ἐξαγγελία τοῦ τεραστίου ἀμυντικοῦ προγράμματος τοῦ Τόκυο∙ περισσότερο ὅμως ἐπιφυλακτικὲς εἶναι οἱ ἐπενδυτὲς στὴν Ἀμερική, λόγῳ καὶ τῆς ἀναλήψεως τῆς προεδρίας τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου ἀπ’ τὴν Τζάνετ Γιέλεν. Ἀναμένεται ἡ πολιτική της.