Τουρκία, διαφθορὰ κορυφῆς

Τὰ παιδιὰ τεσσάρων κορυφαίων ὑπουργῶν τῆς τουρκικῆς κυβερνήσεως συνελήφθησαν γιὰ διαφθορὰ καὶ συμμετοχή τους σὲ κυκλώματα, μέσῳ τῶν δημοσίων ἔργων, καταχρήσεως τοῦ δημοσίου χρήματος∙ οἱ ὑπουργοὶ εἶναι, Ἐσωτερικῶν, Οἰκονομικῶν, Περιβάλλοντος καὶ Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων, οἱ ὁποῖοι ἀναμένεται ὑποβάλειν τὴν παραίτησή τους, ἐνῶ ἔχουν γίνει ἔρευνες ἀπ’ τὶς δικαστικὲς ἀρχὲς καὶ σὲ μεγάλες κατασκευαστικὲς ἑταιρεῖες, γιὰ τὴν συμμετοχή τους στὰ σκάνδαλα. Τὸ πλῆγμα εἶναι πολὺ σοβαρὸ γιὰ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ ἔρχεται στὴν πιὸ ἄσχημη στιγμὴ τῆς κυβερνητικῆς του θητείας∙ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ὑφίσταται σκληρὴ κριτικὴ γιὰ τὴν πολιτική του ὑπὲρ τῶν ἀνταρτῶν στὴ Συρία ποὺ ὁδήγησε στὴν ἀπομόνωση τῆς Ἄγκυρας στὴν Μέση Ἀνατολή, μετὰ τὴν διαδικασία εἰρηνεύσεως τῆς χώρας, ἐνῶ ἔχουν κατακλύσει οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες τὶς γειτονικὲς ἐπαρχίες.