Ἐκτόξευση εὐρωπαϊκοῦ τηλεσκοπίου Γαῖα

Ἡ ἐκτόξευση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ τηλεσκοπίου Γαῖα, ἔγινε ἐπιτυχῶς ἀπ’ τὴν Κουροὺ τῆς Γουιάνης, μὲ ρωσικὸ πύραυλο Σογιούζ∙ τὸ δύο τόνων τηλεσκόπιο εἶναι προϊὸν τῆς τελευταίας εὐρωπαϊκῆς τεχνολογίας καὶ τίθεται σὲ τροχιὰ ἑνάμισυ ἑκατομμύριο χιλιόμετρα ἀπ’ τὴν Γῆ, ἐνῶ ἡ ὀθόνη του ἔχει διάμετρο τριάμισυ μέτρα. Ἀποστολή του εἶναι ἡ πλήρης χαρτογράφηση τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος, ἀλλὰ καὶ τοῦ Γαλαξίου μας, σὲ συνθῆκες ἀπολύτου κενοῦ, γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τοῦ τρόπου γεννήσεώς τους καὶ λειτουργίας τους∙ τὸ τηλεσκόπιο συμπληρώνει τοὺς παλαιότερους δορυφόρους μὲ ἱστορικὰ ὀνόματα, Ἐρατοσθένης, Ἵππαρχος, Γαλιλαῖος, Κοπέρνικος, καὶ μικρὰ τηλεσκόπια γιὰ τὴν μελέτη τοῦ διαστήματος, ἀλλὰ εἶναι ἕνα τεράστιο ἅλμα σὲ σύγκριση μὲ αὐτά. Ἡ χρήση πυραύλου Σογιοὺζ δείχνει τὸ βάθος τῆς συνεργασίας μὲ τὴν Ρωσία.