Βουλή, τελευταῖα μέτρα

Τὰ τελευταῖα καὶ ἄκρως ἐπείγοντα νομοσχέδια, γιὰ τὰ ἀκίνητα, τοὺς πλειστηριασμοὺς καὶ τὴν κεφαλαιαγορά, ψηφίζει ἡ Βουλή, σὲ ἀρκετὰ ἤπιο κλίμα, μὲ τὶς ἀντιδράσεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως, μᾶλλον γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων∙ οἱ ρυθμίσεις ἔγιναν, χωρὶς τὴν ἔγκριση τῆς τρόϊκας, ἀλλὰ μὲ μεγάλο ἐπιχείρημα τῆς Ἑλλάδος τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα. Ἡ κοινὴ γνώμη δέχθηκε μὲ ἱκανοποίηση τὶς ρυθμίσεις, καθὼς ἀκόμη καὶ ἡ διαπλοκὴ ἀναγνώρισε τὴν σθεναρὴ στάση τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως ἀπέναντι στοὺς ἀνάλγητους ἐκπροσώπους τῶν δανειστῶν∙ τὸ βέβαιο εἶναι ἕνα, γιὰ πρώτη φορὰ ἀναχώρησαν οἱ ἐκπρόσωποι καὶ τὸ Γιούρογκρουπ ἐνέκρινε τὴν δόση, ἀποδεχόμενο τὴν ἑλληνικὴ ἐπιχειρηματολογία. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ κίνηση στὴν ἀγορὰ εἶναι αἰσθητὰ καλύτερη ἀπ’ τὶς προηγούμενες χρονιὲς κι εἶναι ἡ πρώτη φορά, μετὰ ἀπὸ τέσσερα χρόνια, ποὺ βλέπεις γυναῖκες μὲ ψώνια στὰ χέρια. Λιγώτερα φυσικὰ ἀπὸ παλιά, ἀλλὰ κάτι ἀγοράζουν.