Πάταξη ὑπεροψίας καὶ μέθης

Στὴν πάταξη τῆς ὑπεροψίας καὶ τῆς μέθης ὅσων προβαίνουν στὴν κατάχρηση τῶν δικαιωμάτων τους, κληρονμιὰ ἀπὸ ἄσκηση τῆς ἐξουσίας, ἢ ἀλλιῶς δὲν ἔχουν τὸ ἁρμόζον πολιτικὸ ἦθος, προχώρησε ὁ πρωθυπουργός∙ ἔδωσε ἐντολὴ στὸν ὑπουργὸ Δικακιοσύνης νὰ ἐτοιμάσει εἰδικὸ νόμο, μὲ τὸν ὁποῖο θὰ προβλέπεται ἡ ἀφαίρεση τῶν προνομίων ποὺ παρέχονται ἀπ’ τὴν ἄσκηση τῆς βουλευτικῆς θητείας, ὅταν ὑποπέσουν σὲ ἀδικήματα ἀπάτης καὶ τὰ παρεμφερῆ. Ὁ γόνος τῆς μεγάλης οἰκογενείας κάνει καὶ κάτι καλό, μὲ τὴν προκλητικὴ παρανομία του, δίδει τὸ παράδειγμα, ὥστε κανεὶς ἄλλος νὰ μὴν ἀποτολμήσει παρόμοια γελοιότητα∙ ὅταν ὁ λαὸς καὶ ἡ πολιτεία σὲ ἔχει τιμήσει τόσο πολύ, εἶναι τουλάχιστον γελοῖο πρᾶγμα ἡ πρόκληση.