Πλειστηριασμοί, διέξοδος

Ἡ ρύθμιση γιὰ τὴν προστασία τῶν κατωτέρων εἰσοδημάτων κατὰ τὴν ἀναστολὴ τῶν πλειστηριασμῶν θεωρεῖται ἱκανοποιητική∙ προστατεύονται ὅσοι πληροῦν τὶς προϋποθέσεις, μέχρι, δάνειο, 200000 εὐρώ, εἰσόδημα, 35000, συνολικὴ ἀκίνητη περιουσία, 270000, καὶ καταθέσεις, 15000. Ἡ ἀντιπολίτευση δέχθηκε μὲ ἀνοχὴ τὴν ρύθμιση, πέραν τῶν ἐπικρίσεων γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων∙ μᾶλλον ἡ ψήφισή του στὴ Βουλὴ δὲν θὰ εἶναι εὔκολη. Ἡ πολιτικὴ διάσταση ἔχει ἰδιαίτερη σημασία∙ ἡ κυβέρνηση τόλμησε τὴν σκληρὴ διαπραγμάτευση καὶ δὲν ὑποχώρησε στὶς πιέσεις τῆς τρόϊκας, καὶ κέρδισε. Ἡ ψήφιση τοῦ προϋπολογισμοῦ, ἡ φορολογία ἀκινήτων, οἱ πλειστηριασμοί, ρυθμίστηκαν μὲ ἐντολὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ παρὰ τὶς ὰντιρρήσεις τῶν τροϊκανῶν∙ ἂν ἀπ’ τὸ 2010 διαπραγματευόμασταν θὰ ἀποφεύγαμε τὴν κρίση.