Κρατερὸν σάκος ἀμφοτέροισι

Ὁ Σόλων στὰ ποιήματά του ὑπογράμμισε τὸν σκοπό του∙ ἀπέβλεπε στὴν σταδιακὴ προσαρμογὴ τοῦ λαοῦ πρὸς τὶς μεταρρυθμίσεις του. «Ἐπισημαίνεται δ’ αὐτὸς αὐτῷ τὴν ἀξίωσιν οὕτως»∙ ἐπισημαίνει ἔτσι τὸν σκοπό του. «Δήμῳ μὲν γὰρ ἔδωκα τόσον κράτος, ὅσον ἐπαρκεῖ/»∙ στὸ λαὸ ἔδωσα τόση ἐξουσία, ὅση ἀρκεῖ. «Τιμῆς οὔτ’ ἀφελών, οὔτ’ ἐπορεξάμενος/»∙ χωρὶς νὰ τοῦ ἀφαιρέσω τὰ δικαιώματά του, οὔτε νὰ τοῦ ἀνοίξω τὴν ὄρεξη. «Οἳ δ’ εἶχον δύναμιν καὶ χρήμασιν ἦσαν ἀγητοί/»∙ ὅσοι εἶχαν δύναμη καὶ πλοῦτο ἦταν ἀξιαγάπητοι. «Καὶ τοῖς ἐφρασάμην μηδὲν ἀεικὲς ἔχειν/»∙ σὲ αὐτοὺς εἶπα νὰ μὴν συμπεριφέρονται ἀπρεπῶς. «Ἔστην δ’ ἀμφιβαλὼν κρατερὸν σάκος ἀμφοτέροισι/»∙ κι ἔβαλα ἀνάμεσά τους μιὰ δυνατὴ ἀσπίδα. «Νικᾶν δ’ οὐκ εἴασ’ οὐδετέρους ἀδίκως/»∙ καὶ δὲν ἄφησα κανέναν ἄδικα νὰ νικάει τὸν ἄλλον. Εἶχε καθιερώσει τὴν ἰσορροπία μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν θητῶν στὰ δικαστήρια, ἀλλὰ δὲν ἠδυνήθη ἀποτρέψαι τὸν Πεισίστρατο.