Ἀτμομηχανὴ τῆς Εὐρωζώνης

Τὴν ἔμφαση τῆς γερμανικῆς πολιτικῆς γιὰ τὴν ὅσο γίνεται πιὸ ἀποδοτικὴ λετουργία τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος, ὑπογράμμισε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, μετὰ τὴν προχθεσινὴ συνάντησή της μὲ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ στὸ Παρίσι∙ ἡ καγκελάριος συναντήθηκε μὲ τὸν Γάλλο πρόεδρο μετὰ τὴν ἐκλογή της, γιὰ τρίτη φορὰ στὴν καγκελαρία, μὲ σκοπὸ καταδεῖξαι ὅτι θέτει ὡς κορυφαία προτεραιότητά της τὴν διατήρηση τῆς πλήρους ταυτίσεως τῶν θέσεων μὲ τὴν Γαλλία, γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς Εὐρωζώνης, ἐνῶ ὑποσχέθηκε ὅτι ἡ Εὐρώπη ἔχει τὶς δυνατότητες νὰ γίνει ἡ πιὸ ἰσχυρὴ ἤπειρος στὸν κόσμο. Οἱ δύο ἡγέτες συμφώνησαν γιὰ κοινὴ συνεδρίαση τοῦ Ὑπουργικοῦ τους Συμβουλίου στὶς 19 Φεβρουαρίου, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἑνιαία στάση τρέχον Εὐρωσυμβούλιο∙ τὸ Βερολίνο ἐνδιαφέρεται πρωτίστως γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς γαλλικῆς οἰκονομίας, καθὼς διαπιστώνει ὅτι εἶναι γεγονὸς ἡ ἐπανεκκίνησή της στὶς νότιες χῶρες καὶ ἐπιλέγει τὴν ἀλληλεγγύη του πρὸς τοὺς ἑταίρους.