Ἔντονα ἀνοδικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἔντονα ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως καὶ μόνο στὴν Σαγκάη καὶ τὸ Χὸνγκ Κὸνγκ παρατηρήθηκε ὑποχώρηση∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3667 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 142, 4870 γιέν, ἐνῶ ἔπεσε ὁ χρυσός, 1205,25, καὶ ἀνατιμήθηκε τὸ πετρέλαιο, 110,08. Οἱ προοπτικὲς στροφῆς πρὸς τὴν ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ στὴν Εὐρωζώνη καὶ ἡ χαλάρωση τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου, γιὰ περιορισμὸ στὴν ἀγορὰ ὁμολόγων, θεωρήθηκαν εὐνοϊκοὶ παράγοντες ἀπ’ τοὺς ἐπενδυτές∙ στὴν Ἀμερικὴ θεωροῦν δειλὸ τὸ βῆμα, ἀλλὰ πολλοὶ ἐλπίζουν ὅτι θὰ προχωρήσει σὲ περισσότερα μέτρα ἡ Τζάνετ Γιέλεν, μόλις ἀναλάβει πρόεδρος τῆς FED. Στὴν ἀγορά, ἡ προτίμηση τῆς Βραζιλίας γιὰ τὰ σουηδικὰ μαχητικὰ Gripen, ἀντὶ τῶν γαλλικῶν Rafale, προκάλεσε ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ ἐπένδυση ἀνέρχεται σὲ 3,6 δις εὐρώ, ἀλλὰ προσέφερε ἡ Σουηδία, μεταφορὰ τεχνολογίας καὶ χαμηλότερα, τιμὴ καὶ κόστος συντηρήσεως.