Τουρκία, ὀξύτητα Ἐρντογὰν

Ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργὸς κατέφυγε στὴν ὀξύτητα, ὡς ἀπάντηση στὴ σύλληψη τῶν γιῶν ὑπουργῶν του γιὰ διαφθορά, ἀποδίδοντάς την σὲ ὑπονόμευση τῆς κυβερνήσεως ἀπὸ ὰνθρώπους τοῦ ἰμάμη Φεντουλὰχ Γκιουλέν∙ ἡ παρέμβαση τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογὰν σημαίνει, ὅτι δὲν παραιτοῦνται οἱ τέσσερες ὑπουργοὶ πατέρες τῶν συλληφθέντων, Ἐσωτερικῶν, Οἰκονομίας, Περιβάλλοντος, Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων, ὁπότε τὸ πολιτικὸ πρόβλημα γίνεται χειρότερο. Οἱ συλλήψεις εἶναι 52, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ μεγαλοεργολάβοι, καὶ ἡ κοινὴ γνώμη εἶναι ἀνάστατη, ἐνῶ οἱ ἀνακριτὲς ζήτησαν τὴν ἄρση τῆς βουλευτικῆς ἀσυλίας τῶν τεσσάρων ὑπουργῶν καὶ ὁ πρωρυπουργὸς γίνεται δεκτὸς ἀπ’ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, ἀλλὰ καὶ ἐτέθησαν σὲ διαθεσιμότητα πολλοὶ περιφερειάρχες∙ τὸ σκάνδαλο φαίνεται πολυδαίδαλο καὶ ὅτι καλύπτει πολλὰ δημόσια ἔργα τῆς χώρας, ἐνῶ ἐπεκτείνεται ὁ ἀρνητικὸς ἀντίκτυπος στὸ ἐξωτερικό.