Διαμαρτυρία Ἀναστασιάδη

Ὁ πρόεδρος τῆς Κύπρου μίλησε τηλεφωνικὰ μὲ τὸν Γενικὸ Γραμματέα τοῦ ΟΗΕ καὶ τοῦ ἐξέθεσε τὴν συστηματικὴ κωλυσιεργεία τῆς Ἄγκυρας στὸν διακοινοτικὸ διάλογο, ἐνῶ τοῦ ἐξήγησε καὶ τὴν ἄκρως μεροληπτικὴ στάση τοῦ διαμεσολαβητοῦ τοῦ ὀργανισμοῦ∙ ὁ Μπὰν Κιμοὺν ἐπιφυλάχθηκε νὰ ἀπαντήσει, ἐνῶ ἡ Λευκωσία ὑπέβαλε καὶ ἀναλυτικὸ γραπτὸ ὑπόμνημα γιὰ τὸ θέμα. Τὸ Κυπριακὸ βρίσκεται σὲ λεπτὴ φάση, μὲ τὴν ἐπανέναρξη τοῦ διαλόγου χωρὶς ὅμως οὐσιαστικὴ πρόοδο∙ οἱ Τουρκοκύπριοι πιέζουν πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς ἐπιλύσεως τῆς διαφορᾶς καὶ τῆς ἐπανενοποιήσεως τῆς μεγαλονήσου, ἀλλὰ ἀντιδρᾶ ἡ Ἄγκυρα, διότι μὲ τὰ προβλήματά του ὁ Ἐτσεβὶτ στρέφεται στὸν ἐθνικισμό. Ἡ Κύπρος, ἕναν χρόνο μὲ Μνημόνιο, ἔχει ἐπιτύχει σημαντικὰ βήματα καὶ ἀναγνωρίζεται ἀπ’ τὴν Εὐρώπη ἡ πρόοδος, ἐνῶ ἀποκατέστησε τὴν ἀξιοπιστία της.