Περίεργα τῆς τρομοκρατίας

Περίεργες κινήσεις πρωταγωνιστῶν τῆς τρομοκρατίας συμβαίνουν τὶς τελευταῖες μέρες, ἐνῶ σημειώθηκε καὶ ἡ ἐπίθεση κατὰ τῆς κατοικίας τοῦ πρεσβευτοῦ τῆς Γερμανίας∙ ὁ Χριστόδουλος Ξηρὸς δὲν ἔδωσε τὸ παρὸν στὴν Ἀστυνομία, κατὰ τὴν ἐννεαήμερη ἄδειά του, καὶ ἐξαφανίσθηκε ἀπὸ προσώπου γῆς. Ὁ ἀδελφός του Σάββας μεταφέρθηκε κανονικὰ στὸ Νοσοκομεῖο Λαρίσης, γιὰ τὰ ὀφθαλμολογικά του, ἐνῶ ὁ δικηγόρος του χαρακτήρισε συνεπῆ πολιτικὴ πράξη τὴν ἀπόδραση τοῦ Χριστόδουλου∙ ἡ Ἀστυνομία σαρώνει τὴν περιοχὴ γιὰ τὴν σύλληψή του, ἐνῶ συνέλαβε τὸν Κώστα Σακκᾶ τῶν «Πυρήνων τῆς φωτιᾶς», διότι παραβίασε τοὺς ὅρους προσωρινῆς ἀποφυλακίσεώς του. Ἡ κυβέρνηση ἐξετάζει τὴν ἀναθεώρηση τῶν ὅρων ἀδείας τῶν καταδικασθέντων τρομοκρατῶν, ἐνῶ καὶ οἱ συνήγοροί τους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐτήρησαν εὔλογο σιωπή∙ ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης διέταξε ἕνορκο διοικητικὴ ἐξέταση γιὰ τὸν τρόπο χορηγήσεως τῆς ἀδείας, ἐνῶ κυκλοφόρησαν πληροφορίες ὅτι, τὴν παραμονὴ τῆς Πρωτοχρονιᾶς πολλοὶ κρατούμενοι εἶχαν ἀλλάξει πτέρυγα.